Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

podle usnesení č. 491 vlády ČR ze dne 30. 4. 2020 bylo rozhodnuto, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Vzhledem k tomu, že přijímací řízení na střední odborné školy a učební obory pro naše žáky je již uzavřené, bude i nadále výuka žáků 9. ročníku probíhat distanční formou, tzn. na dálku.

Budou povoleny pouze konzultace jednotlivých žáků k umožnění závěrečné klasifikace s třídní učitelkou.

 

V Praze dne 5. 5. 2020                                             Mgr. Kamila Svobodová, řed. školy