Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Silvestrová
Konzultace:  čtvrtek 12,45 -13,55 hod

mobil: 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zs-poznanska.cz

Náplň práce výchovného poradce:                                                                          Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2018/2019 je k dispozici u vedení školy a výchovné poradkyně.