7. ročník

25. týden: 15. 6. – 19. 6. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Český jazyk

Zeměpis

Fyzika, Německý jazyk

 • úkoly zaslány emailem

24. týden: 8. 6. – 12. 6. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. u. Šiníglové)

23. týden: 1. 6. – 5. 6. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

22. týden: 25. 5. – 29. 5. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

21. týden: 18. 5. – 22. 5. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglová)

 • Učebnice str. 52/1 – Přečíst a přeložit, stačí ústně.
 • Příští týden se bude ověřeno pomocí otázek.
 • Napsat něco o svém mazlíčkovi, viz str. 53/4 – To prosím vyfotit a poslat.

20. týden: 11. 5. – 15. 5. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

19. týden: 4. 5. – 7. 5. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Fyzika

Německý jazyk

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

18. týden: 27. 4. – 30. 4. 2020

Matematika, přírodopis, dějepis

Německý jazyk

Fyzika

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

 • Učebnice str. 38 – přečíst a přeložit (příští týden budou žáci pracovat s tímto textem)
 • Učebnice cv. 2 – slovíčka napsat do slovníčku, vyfotit,  zaposlat a naučit se je.

17. týden: 20. 4. – 24. 4. 2020

Fyzika

Německý jazyk

Matematika, přírodopis, dějepis

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

 • Učebnice str. 33 cv. 4 přepsat do slovníčku a naučit se. 
 • Učebnice str. 33 cv. 5 napsat do školního sešitu a doplnit.

16. týden: 14. 4. – 17. 4. 2020

Německý jazyk

Fyzika

Matematika, přírodopis, dějepis

Český jazyk

Zeměpis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Petrbokové)

Učebnice str. 54 Friends:

 • Cv. 1 – opsat do sešitu všechna přídavná jména a přeložit a napsat dalších 5 příd. jmen, která vyjadřují vlastnost.
 • Cv. 2 opsat do sešitu , naučit se dané fráze, které budou potřebné v příštím týdnu.

15. týden: 6. 4. – 8. 4. 2020

(Velikonoční prázdniny)

Německý jazyk

Fyzika

Matematika, přírodopis, dějepis

Anglický jazyk (skupina p. uč. Petrbokové)

 • Úkol: Jak se slaví Velikonoce v anglicky mluvících zemích (od každého poslat odkaz z YouTube, který si sami najdou a zhlédnou).

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

 • Napsat do školního sešitu 10 vět o Velikonocích a jaru
 • Nakreslit jarní, nebo velikonoční obrázek a popsat ho.

14. týden: 30. 3. – 4. 3. 2020

Český jazyk

Fyzika

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

Anglický jazyk (skupina p. uč. Petrbokové)

 • Unit 10-precist a písemně přeložit 22/2
 • Pracovní sešit 22/1-4. ve cv. 4 odpovídat celou větou.

Německý jazyk

Zeměpis

Úkoly od paní učitelky Silvestrové – do 3. 4. 2020

13. týden: 23. 3. – 29. 3. 2020

Sloh a literatura

Německý jazyk

Anglický jazyk (skupina p. uč. Šináglové)

 • učebnice str. 32 – přeložit do šk. sešitu dopis – Dear Tom
 • učebnice str. 33 – nepravidelná slovesa do školního sešitu a naučit se
 • (kopie v deskách – opakování nepravidelných sloves)
 • opakovat slovíčka 13. – 15. lekce
 • Předložky (doc)

Anglický jazyk ( skupina p. uč. Petrbokové)

 • Unit 5 str.12/1 – přečíst a přeložit (ústně)
 • str.13/6 přečíst a odpovědět písemně na 5 zeleně označených otázek
 • Pracovní sešit: str.12, 13 – všechna cvičení doplnit

Fyzika

Český jazyk a zeměpis

Výchova k občanství

 •  napsat úvahu na 1 stránku o současné situaci.

12. týden: 16. – 20. 3. 2020

Český jazyk

 • Zápis str. 82 – 83 (žluté rámečky) do školních sešitů
 • Otázky str. 83 vypracovat do školního sešitu
 • Str. 85 – Stavba větná pročíst si a zapsat
 • Vypracovat cv. 1 a – c /34 a cv. 2, 3/35 v PS

Fyzika

 • Charakteristické vlastnosti kapalných látek
 • Pascalův zákon a jeho využití v praxi
 • Hydraulická zařízení (hydraulické lisy a zvedáky), princip fungování
 • Výpočet tlaku v kapalině

Prostudovat v učebnici str. 98 – 104 a naučit se.

Německý jazyk 

 • Procvičovat slovní zásobu 3. lekce
 • Opakovat časování sloves
 • Určování času: Wann?, Wie lange?, Bis wann?
 • Učebnice str. 36 – gramatika (fráze am liebsten)
 • Vypracovat slohovou práci na téma „Mein Hobby“

Zeměpis

 • Dokončit Centrální Asii  (str. 56 – 58)
 • Rusko (str. 59 – 61)

Pročíst si, udělat zápisy do sešitu a naučit se.