Krokus

Ve školním roce 2019/2020 se žáci naší školy opět zapojí do Projektu Krokus. Projekt realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Irealand (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt je realizován již několik let po školách na celém světě pro žáky starší 11 let.

Pracovníci Židovského muzea v Praze poskytnou naší škole cibulky žlutých krokusů, které žáci 9. ročníku, účastníci projektu, na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Na jaře, když krokusy vykvetou, připomenou si žáci tematiku šoa, nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu v rámci projektového dne realizovaného k tématu dětského holocaustu.

Cibulky krokusů zasadí žáci 9. ročníku při pracovních činnostech během měsíce října, tak jako v předcházejících letech a na jaře bude realizován projektový den k dané problematice