Canisterapie

Ve školním roce 2017/2018 pokračuje naše spolupráce s kynoložkou.

V rámci celoročního projektu bude do naší školy pravidelně jednou týdně docházet canisterapeutka, která povede zooterapii se psem ve třídách během vyučování. Zoorehabilitační aktivity jsou zaměřeny na rozvoj fonematického sluchu, podporu při počítání, čtení, poznávání barev, hry a relaxaci.