Projekty

Níže uvidíte přehled projektů, do kterých je zapojena naše škola.

Ovoce a mléko do škol 

Krokus  

Canisterapie

Evropské strukturální fondy

Venkovní odborná učebna

Přírodní prvky

Šablony 2017

Obědy pro děti

Příroda a my