Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Silvestrová
Konzultace:  pondělí 13:00 – 14: 30 hod

mobil: +420 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zsbohnice.cz

Náplň práce výchovného poradce:                                                                          Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Plán výchovné poradkyně na školní rok 2021/2022 je k dispozici u vedení školy a výchovné poradkyně.