Termíny přednášek Městské policie Praha

Termíny na školní rok 2021/2022:

14. 9. 2021

22. 3. 2022

2. 6. 2022 – MDD