Školní družina

Školní družinu vede paní vychovatelka Mgr. Anežka Laubová.

K činnosti školní družiny  využíváme třídu pro družinu a další prostory školy:

  • počítačová učebna
  • projekce
  • relaxační prostor
  • tělocvična
  • zahrada školy
  • hřiště v okolí školy

Dokumenty:

 


Snažíme se, aby práce ve školní družině měla zejména relaxační charakter. Proto je naším cílem, aby družina byla pro žáky nejen místem pro regeneraci sil po vyučování, ale i místem pro zájmové vyžití, pro rozvoj tvořivosti, prostě místem pro radost.

 

Provoz školní družiny

Pondělí – Pátek 11:40 – 15:00 hodin