Školní družina

Školní družinu vede paní vychovatelka Mgr. Anežka Laubová.

K činnosti školní družiny  využíváme třídu pro družinu a další prostory školy:

  • počítačová učebna
  • projekce
  • relaxační prostor
  • tělocvična
  • zahrada školy
  • hřiště v okolí školy

Školní vzdělávací program pro školní družinu (pdf)
Plán práce školní družiny na školní rok 2019/2020

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Snažíme se, aby práce ve školní družině měla zejména relaxační charakter. Proto je naším cílem, aby družina byla pro žáky nejen místem pro regeneraci sil po vyučování, ale i místem pro zájmové vyžití, pro rozvoj tvořivosti, prostě místem pro radost.

Provoz školní družiny

Pondělí – Pátek 11:40 – 15:00 hodin