Informace pro rodiče

Délka stanovené karantény v případě zjištěného rizikového kontaktu s COVID -19 pozitivní

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče

Projektový den „Zelená škola“

Ve středu 22. 9. 2021 se konal na naší škole projektový den věnovaný ekologii a problematice trvale udržitelného rozvoje. V první části programu žáci zhlédli zajímavá videa. První stupeň se zaměřil na oblast třídění odpadu a druhému stupni byl puštěn dokument s názvem „Domov aneb kam směřuje naše cesta“, který se zabýval vlivy člověka na změnu životního prostředí. Následně žáci vyplnili pracovní listy s danou tématikou. Ve druhé části se pak žáci podíleli na úpravě a úklidu školní zahrady. Většina žáků jevila zájem o nové poznatky a aktivně se zapojovala do diskuze, za což jsme byli moc rádi.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den „Zelená škola“

Ředitelské volno

 Z důvodu revizí a dokončení bezpečnostního systému školy je na pondělí 27. 9. 2021 vyhlášeno ředitelské volno.

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno

Praha hravě

Na začátku tohoto školního roku jsme využili hezkého počasí a vyrazili do centra Prahy na komentovanou vycházku s názvem „Praha hravě“. Žáci byli rozděleni do jednotlivých skupin a prostřednictvím zodpovězených otázek a splněných úkolů získali zlaté groše a drahokamy. Na konci celé akce se groše spočítaly a vítězné družstvo získalo odměnu. Žáky tato hravá forma moc bavila a my se těšíme na další takovou akci.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha hravě

Beseda s městskou policií

I letos pokračujeme v pravidelných besedách s městskými policisty zaměřených na prevenci rizikového chování. Dne 14. 9. 2021 se ve třídách probírala důležitá témata, jako bezpečnost žáků v silničním provozu, prevence šikany, osobní bezpečnost a právní vědomí, aj.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s městskou policií