Informace k výuce II. stupně

Vážení rodiče,

po zvážení celkové situace v rámci nouzového provozu školy a ve shodě se státem navrhovanou možností osobní přítomnosti žáků 2. stupně základních škol vedení školy rozhodlo, že od 8. 6. 2020 budou ve škole probíhat konzultační dny a třídnické hodiny pro jednotlivé třídy dle plánu třídních učitelů, kteří Vás budou kontaktovat.

Přítomnost žáků bude umožněna z těchto důvodů:

  • individuální konzultace k objasnění nebo upevnění učiva v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
  • třídnické hodiny
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které zůstaly z důvodu zákazu osobní přítomnosti ve škole
  • odevzdání učebnic a pomůcek
  • předání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2019/2020

Na 2. stupni bude i nadále pokračovat výuka na dálku tak, jak tomu bylo doposud.

Při příchodu žáka do školy je nutné odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy školy.

Čestné prohlášení (pdf)

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Kamila Svobodová, ředitelka školy