Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Další informace najdete v rubrice Kontakty.

1. Název subjektu Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice
Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 2. Důvod a způsob založení Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.
 3. Organizační struktura  
 4. Kontaktní spojení Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice
 4.1 Poštovní Ústavní 91
181 00 Praha 8
4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
 4.3 Úřední hodiny Pracovní dny od 7.30 do 14.30, dále kdykoliv po domluvě. Konzultační hodiny učitelů vždy po domluvě jednotlivých učitelů.
 4.4 Telefonní čísla 775 450 732
 4.5 Číslo faxu 283 851 898
 4.6 Adresa webu www.zsbohnice.cz
4.7 Adresa e-podatelny skola@zsbohnice.cz
4.8 Další elektronické adresy další jsou v rubrice Kontakty
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 2003240009/6000 PPF banka
6. IČ 70828083
6. 1 IZO ředitelství 6000201262
7. DIČ Nejsme plátci DPH.
8. Dokumenty Školní řád
8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů Školní vzdělávací plán
Výroční zpráva
8.2 Rozpočet Rozpočet
Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.
9. Žádosti o informace Žádosti o informace posílejte na podatelnu.
10. Příjem žádostí a dalších podání Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy).
Elektronicky na školu.
11. Opravné prostředky Správní řád u ředitelky školy
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitejší používané přepisy Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy Výroční zprávy