Beseda s městskou policií

Ve čtvrtek 20.4.2017 se konala poslední beseda s městskými policisty v tomto školním roce. Žáci 2. a 3. ročníku se věnovali prevenci úrazů a bezpečnému chování, žáci 5. a 6. ročníku besedovali o bezpečném užívání sociálních sítí. Nejstarší žáci se zabývali prevencí kyberšikany.

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s městskou policií

Pracovní nabídka

ZŠ při Psychiatrické nemocnici Bohnice přijme pro příští školní rok 2017/2018
1. kvalifikovaného pedagoga na pozici učitele na 2. stupeň ZŠ
2. kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny
V případě zájmu kontaktujte vedení školy.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní nabídka

Projektový den – Velikonoce

Ve středu 5.4.2017 se konal v naší škole projektový den „Velikonoce“. Cílem akce bylo připomenout všem žákům historii jarních svátků v naší i světové kultuře. V průběhu dopoledne si zopakovali lidové tradice, které se vážou k Velikonocům. Zároveň vyplňovali pracovní listy s různými úkoly, vytvářeli také koláž s velikonoční tematikou. V závěru projektového dne hledali na školní zahradě sladké odměny, které jim připravil „velikonoční zajíček“.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den – Velikonoce

Quick game

Quick game foto_sVe čtvrtek 30.3. se žáci 7. a 9. ročníku vydali do Kyjí, kde se nachází unikátní týmová hra Quick game. Tato hra prověříla fyzičku, smysl pro spolupráci a pevnou vůli.V tématické jeskyni zdolávala dvě družstva 11 výzev, které sloužily též k zábavě, zlepšování kondice a posouvání hranic. Hra byla opravdu náročná, ale naši žáci to s vypětím sil dokázali.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Quick game

Projekt Krokus

krokus orez_crHETI nám na podzim poskytla cibulky žlutých krokusů, které žáci, účastníci projektu na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

Když koncem března krokusy vykvetly, diskutovali jsme během projektového dne 3.4.2017 o antisemitismu, utrpení Židů během druhé světové války, holocaustu, nebezpečí diskriminace,  předsudků a fanatismu…

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt Krokus