Oslava Mezinárodního dne dětí

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 se žáci 8 a 9. ročníku vydali na toulky pražskou přírodou. Procházku zahájili v 8:30 hod před školou. Trasa vedla Bohnickým údolím a dále podél Vltavy k přístavišti V Zámcích. Cestou si všichni užívali krásného slunného dne a zároveň pozorovali luční květiny, labutě a kachny na řece i kroužící racky nad Vltavou. Vychutnali si i krásnou vyhlídku na Prahu. Po návratu je ještě čekala beseda o právním vědomí.

Tato vycházka byla první ze série vycházek, které plánujeme uskutečnit v návaznosti na přírodopisné referáty žáků 9. ročníku. Tématem jejich prací byly chráněné lokality nacházející se na území hlavního města Prahy.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oslava Mezinárodního dne dětí

Jsme zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola® a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jsme zelená škola

Informace pro rodiče

Od 8. 6. 2021 žáci a pedagogové nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání, po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává režim stejný, tj. nutnost používat ochranu dýchacích cest.

Nově také testujeme naše žáky novým antigením testem značky Sejoy.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče

Environmentální výchova

Žáci 6. ročníku pečují o léčivé byliny a koření ve vyvýšeném záhonu, kde se jim na slunci dobře daří. Na jaře, za suchého a slunného počasí je vhodná doba k jejich sklizni. Naučili jsme se, na co se rostliny používají, jak je máme sklízet, sušit a uskladnit.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Environmentální výchova

Školní parlament

V pátek 28. 5. 2021 se konala další, z pravidelných schůzek školního parlamentu.

Paní ředitelka se zajímala, zda se již žáci plně aklimatizovali po návratu z distanční výuky a zda se objevily nějaké problémy v jednotlivých třídách, které je nutné řešit.

Poté seznámila členy parlamentu s plánovanými akcemi, které se budou konat do konce školního roku.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní parlament