Adventní rukodílna – 25.11.2016

V pátek do naší školy zavítala floristka, která s dětmi vyráběla adventní věnce a jiné vánoční dekorace. Před první adventní nedělí to bylo krásné zpestření. Žáci si procvičili jemnou motoriku a učitelé byli nadšeni z jejich kreativity a fantazie.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní rukodílna – 25.11.2016

Nové oplocení školního hřiště

Vedení školy se spolu s pedagogy stále snaží zlepšovat školní prostředí pro žáky. Žhavou novinkou, která se podařila ve spolupráci s MHMP, je nové oplocení školního hřiště. Mladí sportovci budou jistě rádi, že jim už míče nepadají do křoví.

Vážená paní ředitelko, děkujeme!

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové oplocení školního hřiště

Ředitelské volno dne 18.11.2016

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že vyhlašuji, v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ředitelské volno dne 18.11.2016 z důvodu: úklid v celém objektu školy, strojové čištění podlah po malování, mytí oken po celkové opravě střechy –  havárie, krupobití a roční revize vzduchotechniky.

Škola bude v těchto dnech pro žáky uzavřená, včetně školní družiny a školní jídelny.

V Praze dne 07.11.2016, Mgr. K. Svobodová, ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno dne 18.11.2016

Den armády

Dne 13. 10. 2016 se naše třída – 5. a 6. ročník zúčastnila Dne armády. Žáci měli možnost seznámit se s prací městské a vojenské policie, celní správy, ale i s denními povinnostmi příslušníků české armády. Chlapce zajímala především výstroj a výzbroj našich vojáků, kterou si mohli na místě nejen prohlédnout, ale i si ji na vlastní kůži vyzkoušet. Někteří se pokusili i o nácvik první pomoci.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den armády

Adaptační kurz žáků 8. ročníku

Na začátku října jsme se vydali na adaptační kurz, který měl za cíl hravou a zábavnou formou stmelit třídní kolektiv. Vše proběhlo v Janově nad Nisou, za účasti 8 žáků a 2 učitelů. Kromě krásné přírody byl k dispozici i bohatý program. Adaptační kurz měl svůj řád, jehož součástí byly hry na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce. Všichni žáci se zapojili do zajímavých aktivit, které byly přiměřené jejich věku, ale i individuálním schopnostem a dovednostem.

Školní akce splnila všechna očekávání.

Mgr. Martina Lyachová
vedoucí ŠvP

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adaptační kurz žáků 8. ročníku