Informace pro rodiče

Preventivní antigenní testování Singclean testu se od 3. 5. 2021 nově provádí pouze jedenkrát týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Dále Vás informujeme, že škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu za účelem doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu apod. Tuto skutečnost bude možné dokládat formou čestného prohlášení zákonného zástupce a to nejpozději 72 hodin po provedení testu s negativním výsledkem.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče

Jarní práce na školní zahradě

Všichni jsme se už těšili na jaro, až budeme chodit do přírody. Máme štěstí, že naše škola je obklopena krásnou zahradou, kde pěstujeme léčivé byliny, koření, ale i zeleninu a květiny. 

Nyní na zahradě pilně pracujeme, aby byla příjemným místem k trávení výuky i volnočasových aktivit. Při environmentální výuce často využíváme nedávno vybudované „hrabalište“.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jarní práce na školní zahradě

Školní parlament

Po návratu z distanční výuky začal znovu pracovat školní parlament. Jednání se zástupci z jednotlivých tříd s vedením školy se konalo 16.4.2021. Žáci se již těšili, že se sejdou s paní ředitelkou a budou diskutovat o novinkách, které je čekají do konce školního roku. Také podali řadu podnětných návrhů, na jejichž realizaci se mohou podílet. 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní parlament

Zeměpisná vycházka

Ve středu 21. 4. 2021 si vyšli žáci šestého ročníku na zeměpisnou procházku do nedalekého bohnického lesíka. Přálo nám krásné počasí, a i když bylo ještě poměrně chladno, mohli jsme pozorovat rozvíjející se listy na mohutných bucích a dubech. Sem tam jsme mohli vidět i zakořeněné maličké javory. Žáci se naučili poznat tyto listnaté stromy: dub, buk, javor, bříza. V lesíku jsme viděli i několik druhů borovic a vzrostlé modříny. Procházka se všem velmi líbila.

                                                                                                                     Zapsala: Ivana Fuková

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zeměpisná vycházka

Oznámení pro rodiče

Vážení,

ředitelka Základní školy při Psychiatrické nemocnici Bohnice vyhlašuje z organizačních důvodů dne 4. 6. 2021 ředitelské volno pro všechny žáky.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oznámení pro rodiče