Koněpruské jeskyně – školní výlet

Ve čtvrtek 19.5.2016 se celá škola vypravila do Koněpruských jeskyň. Sestoupili jsme do podzemí, kde nás čekala teplota 10,5 ̊ C, mokré stěny a létající netopýři. Během výkladu jsme pozorovali krápníkovou síň nebo komínovitou propast. Koněpruské jeskyně jsou nejdelší a nejzajímavější jeskynní systém v Čechách. Velice děkujeme našemu průvodci, který nás vtipně a poutavě seznámil s tímto pozoruhodným přírodním jevem.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Koněpruské jeskyně – školní výlet

Projektový den – Karel IV.

Projektový den, v pátek 13.5.2016, jsme věnovali Karlu IV. Dozvěděli jsme se podrobnosti o jeho narození, životě a vládě. Nejzajímavější však bylo, že každá třída dostala jiný úkol, který mapoval dobu a osobní život panovníka. První třída měla za úkol předat informace o korunovačních klenotech, druhá třída o gastronomii a stolování, třetí třída o manželkách a dětech Karla IV., čtvrtá třída o architektuře a pátá třída pátrala po stopách Karla IV. v literatuře, filmu a hudbě.

 

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den – Karel IV.

Školní družina se zapojila do výtvarné soutěže pro základní školy

Žáci Jakub Strenk, Jan Růžička a Kateřina Kokošková se přihlásili k účasti na výtvarné soutěži pro základní školy „Historické epochy“.

Kateřina a Honza si zvolili Prahu gotickou, Karlův most a Kuba Prahu renesanční, Belveder. Všichni pracovali s chutí a se zájmem.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní družina se zapojila do výtvarné soutěže pro základní školy

Gastronomie v době Karla IV.

Ve středu 11. května 2016 jsme se přenesli do doby Karla IV. U příležitosti oslav 700. výroční narození českého krále a římského císaře Karla IV. zorganizovala Vysoká škola hotelová v Praze kulinářskou akci. Naši žáci se seznámili s dobovými pokrmy, nápoji, ale i zvyky a tradicemi. Žáci s chutí ochutnávali sladké i slané pokrmy z tehdejší doby. Školní akce se velmi vydařila! Snad jen..…. „Karle, vše nejlepší!“

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Gastronomie v době Karla IV.

Canisterapie

Na konci února se 7. ročník zapojil do projektu canisterapie. Canisterapie pochází od slova „canis“ – pes a „terapie“ – léčení. Při setkáních, která probíhají vždy každé druhé pondělí v měsíci, jsou pro žáky připravena různá cvičení a polohování se psem. Tato terapie pozitivně působí na zdraví člověka. Psa Kosmíka jsme si oblíbili, neboť pozitivně působí na emocionální a sociální vztahy ve třídě.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Canisterapie