Sportovní den

Ve čtvrtek 30.4. jsme pořádali sportovní den v PNB. Závodilo se ve třech disciplínách – skoku do dálky, běhu a dřepování. Protože se počasí vydařilo, žáci si zahráli i fotbal. Všem výhercům gratulujeme a doufáme, že sportovního ducha si udržíme i v ostatních „školních“ disciplínách.

Disciplíny Místo Jméno Výkon
Skok do dálky 1. J. Jermář 416cm
2. L.Tomáše 385 cm
3. Jaroslav Beránek 348 cm
Běh 1. J. Jermář
2. F. Marek
3. D. Rosecký
Dřepování 1. R. Svoboda
2. P. Šíp
3. P. Krejčík, Jan Beránek

Rubriky: Novinky | Comments Off on Sportovní den

Beseda – Naše děti

Dnes naši školu navštívila zakladatelka a koordinátorka spolku Wakitaka – paní Klára Kappala a Jana Šajmovičová.

V rámci projektu Naše děti nám vyprávěly o tom, jak se malá škola v České republice rozhodla pomáhat velké škole v Africe, a kolik dobrého to oběma stranám přináší.

Seznámily nás s tím, jak nelehké podmínky pro život mají děti v Ugandě, ale že těžký život nerovná se život nešťastný.

Po velmi zajímavé přednášce, ukázkách ručně dělaných výrobků a poutavých živých reportáží následovaly četné dotazy nás všech a jeden veliký otazník, jak bychom mohli pomoci my všichni.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Beseda – Naše děti

Beseda s policisty z Městské policie Praha

16.4.2015 nás navštívili policisti na pravidelné přednášce. Tentokrát jsme se rozdělili do pěti skupin a dali se do práce. Nejmladší žáci se věnovali dopravní kázni a významu práce policistů. Starší žáci zase společenskému chování a prevenci závislostí.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Beseda s policisty z Městské policie Praha

Dopravní hřiště

Ve středu 14.4.2015 žáci I. a II. třídy navštívili dopravní hřiště. Příslušníci Městské policie  zábavnou formou procvičili s žáky dopravní značky, pravidla silničního provozu a poté si všichni prakticky procvičovali jízdu na kole. Krásné slunečné počasí umocnilo výbornou atmosféru. V letošním školním roce  zopakujeme tuto akci v červnu.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Dopravní hřiště

Projektový den – Velikonoce

V pátek 27.3.2015 jsme si připomněli, jak naši předkové slavili Velikonoce, zdobili kraslice a pletli pomlázky. Během dopoledne nás učitelé naučili zdobit kraslice, vyrábět dekorační předměty a malovat krásné obrázky.  Opoledne jsme si na malém testu ověřili, jak dobře známe lidové tradice…. a nedopadli jsme vůbec špatně.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Projektový den – Velikonoce