Dopravní výchova

Žáci I. a II. stupně se ve čtvrtek 4.2.2016 zúčastnili v rámci preventivního programu teoretické výuky na dětském dopravním hřišti při ZŠ Glowackého, Praha 8. Osvojili si dopravní značky, bezpečné chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Formou výukových testů a křížovek soutěžili ve družstvech. Za aktivitu a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků byli odměněni pochvalou.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Dopravní výchova

Beseda s policisty

Ve středu 3.2.2016 jsme se setkali při pravidelné besedě s městskými policisty. Rozdělili nás do čtyř skupin. Každá se zabývala jiným tématem prevence rizikového chování (šikana, chování k dospělým a vrstevníkům, osobní bezpečí a právní vědomí). Vyprávění policistů bylo nejen naučné, ale i poutavé. Nejvíce se nám líbily příklady skutečných případů a jejich řešení.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Beseda s policisty

Projektový den – Finanční gramotnost I.

Ve čtvrtek 14.1.2016 jsme celé dopoledne věnovali finanční gramotnosti. V první části  jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z historie platidel, podívali se do tiskárny bankovek, policista nás varoval před padělky a poradil nám, jak falešnou bankovku poznat. Ve druhé části jsme se věnovali problematice rodinného rozpočtu, vyplňovali jsme příkazy k úhradě, řešili tajenky a navrhovali nové bankovky. Ty nezajímavější můžete vidět na nástěnce hned u vstupu do budovy školy.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Projektový den – Finanční gramotnost I.

Hurá, je tu zima!

Po vánočních prázdninách konečně napadl sníh. Školní hřiště jsme místo vybíjené využili ke stavbě sněhuláků.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Hurá, je tu zima!

Vánoční bazar

Ve dnech 9.12. a 10.12.2015 jsme pořádali první ročník dětského vánočního bazaru. Zástupci žáků a žáci mohli prodávat i nakupovat zimní oblečení a sportovní vybavení.

Všem srdečně děkujeme za účast při prodeji a nabízenou pomoc!

Rubriky: Novinky | Comments Off on Vánoční bazar