Crazy day

Ve čtvrtek 24.září proběhl u nás ve škole „crazy day“ . Všichni žáci se sešli v karnevalových maskách, ve kterých plnili svědomitě různé úkoly.

Po druhé vyučovací hodině jsme se všichni vydali pěší turistikou k přívozu Zámky, kde jsme se s nadšením projeli na loďkách s paní učitelkami.

Poté nás čekalo překvapení! Navštívili jsme koně ve stájích, které jsme hladili a krmili suchým chlebem. Projektové vyučování se nám moc líbilo.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Crazy day

Roční plán ŠD na rok 2015/2016

Září – seznamujeme se a přípomínáme si pravidla bezpečnosti

 • Zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky do školy, opakujeme si pravidla bezpečného chování: zranění a úrazy, řád školy, ŠD
 • Seznámení s budovou školy a jídelnou, tělocvičnou, školním hřištěm a okolím školy
 • Bezpečná cesta do školy a domů
 • Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi
 • Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady zdravé výživy
 • „Ahoj z prázdnin“ – výstava prvních obrázků
 • Míčové a pohybové hry na hřišti (učíme se pravidla)

Říjen – barevný podzim

 • Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme     z nich šperky a jiné výrobky, ochutnávka ovoce a zeleniny
 • Ekologická výchova – ochrana přírody, třídění odpadků, sběr papíru
 • Upevňování zásad stolování, zdravá výživa
 • Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin, stavby domečků) – péče o zvířata ve volné přírodě

Listopad – oslava duchů

 • Halloween – výroba jednoduchých papírových masek
 • Draci – kreslení, vyroba papírových draků
 • Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)
 • Literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek

Prosinec – těšíme se na Vánoce

 • Vánoce – otevírání adventního kalendáře, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
 • Mikuláš, čert a anděl – výrobky
 • Výroba přáníček a dárečků, vytváření vánoční výzdoby ve třídě ( škole )
 • Pohybové hry na sněhu či vycházky po okolí, s uplatněním dopravní výchovy
 • Vánoční posezení

Leden – zimní sporty

 • Zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu, soutěže na sněhu
 • Přírodovědné procházky – jak se staráme o zvířátka v zimě
 • Střídání ročních období – jak se správně oblékat
 • VV – zimní sporty

Únor – prevence zdraví

 • Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom co jíme, bacily a viry
 • Výroba dárků k Valentýnu
 • Různé pohybové a zájmové hry: venku či ve třídě
 • Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají
 • Příprava na Valentýna, výroba masek, soutěže

Březen – moje kniha

 • Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
 • Měsíc knihy – moje nejoblíbenější kniha – event. návštěva knihovny
 • Závodivé a soutěživé hry (švihadla, event.koloběžky, různé přeskoky apod.)
 • Vv, Pč – velikonoční tématika, obyčeje a zvyky, koledy
 • Den Země
 • Zdravotní vycházky do lesa, do parku

Duben – bezpečnost v dopravě

 • Správné chování v dopravě – dopravní značky, chůze po vozovce a chodníku, jízda na kole
 • Vycházky do okolí školy spojené s dopravní tématikou
 • Týden domácích mazlíčků – vyprávíme si o našich kamarádech, malujeme je a event. modelujeme
 • Jarní hry na hřišti – cvrnkání kuliček, skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na zem, pohybové a míčové hr

Květen – květnové události

 • Připomenutí významných květnových dní
 • Vycházky do přírody se zaměřením na orientaci v přírodě
 • VV – aktuální tématické zaměření
 • Stromy a rostliny v našem okolí
 • Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečků pro maminku
 • Jarní hry a sporty

Červen – hurá na prázdniny

 • Den dětí – velký svátek – zábavné odpoledne
 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit a jak se budeme bezpečně   a slušně chovat
 • Vycházky do okolí školy, kresba křídou na asfalt
 • Vyhodnocení celého školního roku

V průběhu školního roku se uskuteční návštěva Městské knihovny v Bohnicích spojená s besedou, a to jak v I. a v II. pololetí školního roku.

Podle časových možností a kulturní nabídky se žáci zúčasní i dalších aktivit na Městské části Praha 8.

Rubriky: Školní družina | Comments Off on Roční plán ŠD na rok 2015/2016

PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ 2015/2016

ZÁŘÍ

 • Úprava okolí školy
 • Třídní schůzka rodičů – seznámení se školním řádem
 • Informační schůzka pro rodiče naší školy s metodikem BOZP p. Soukupem
 • Projektový den – Mezinárodní den míru
 • Procházka historickou Prahou – Den české státnosti

ŘÍJEN

 • Sportovní den na PNB
 • Projektový den – Světový den stromu
 • Městská policie 21.10.2015, cvičná evakuace školy
 • Projektový den – Halloween
 • Sběr kaštanů – celoškolní akce

LISTOPAD

 • Informační schůzka pro vycházející žáky
 • Schola Pragensis – 8. a 9. ročník (27.11.2015)
 • Sběrová akce
 • Dopravní hřiště 1. stupeň 13. a 16.11.2015
 • Projektový den – Den proti drogám (přednáška)

PROSINEC

 • Filmové představení v kině Ládví
 • Městská policie 9.12.2014
 • Projektový den – Vánoce, řemeslná dílna pro rodiče, vánoční zpívání
 • Divadlo Gong – Vánoční hvězda

LEDEN

 • Projektový den – W. A. Mozart
 • Informační schůzka pro vycházející žáky
 • Planetárium – zimní obloha

ÚNOR

 • Městská policie 3.2.2016
 • Projektový den – Zdravý životní styl, první pomoc
 • 1.Valentýn
 • Dopravní hřiště 4.2.2016
 • Návštěva Městské knihovny

BŘEZEN

 • Projektový den – Mezinárodní den žen
 • Den učitelů – role učitele v naší škole
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny
 • Velikonoce v Praze – vycházka po českých tradicích

DUBEN

 • Beseda s hasičem a zdravotníkem
 • Městská policie 20.4.2016, cvičná evakuace školy
 • Sběrová akce
 • Dopravní hřiště 25. a 26.4.2016
 • Projektový den – Světový den letectví a kosmonautiky

KVĚTEN

 • Projektový den – 700. výročí narození Karla IV.
 • Pražské povstání, osvobození a konec 2. světové války
 • Den matek – výroba přání
 • Divadlo Gong

ČERVEN

 • MDD s Městskou policií 3.6.2016
 • Filmové představení v kině Ládví
 • Projektový den – Mezinárodní den oceánů
 • Školní výlety

Poznámka: všechny plánované akce se mohou v průběhu šk. roku změnit tematicky, časově a dle příležitostí.

Rubriky: Novinky | Comments Off on PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ 2015/2016

Škola v přírodě

Ve dnech od 13. do 17. června 2015 proběhla pro vybrané žáky škola v přírodě. Natěšení žáci a rodiče se sešli s velkým očekáváním. Celá škola v přírodě proběhla ve znamení sportovních aktivit i pěší turistiky. Poznali jsme další kus naší vlasti. Čtyři dny v horském hotelu Semerink proběhl dobře i díky skvělému počasí a chutnému jídlu.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Škola v přírodě

Návštěva dopravního hřiště

Ve dnech 19.6. a 22.6.2015 se naši žáci z 1. – 6. ročníku zúčastnili dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti. Vzhledem k  tomu, že se blíží prázdniny, byli poučeni o bezpečnosti a chování v silničním provozu. Policisté s nimi procvičovali dopravní značky, pravidla chování v dopravě a vybavení cyklistů. Také zdůrazňovali ohleduplnost všech účastníků silničního provozu.

Spolupráce se členy městské policie je pro naši školu velice významná, proto bude v příštím školním roce pokračovat.

Rubriky: Novinky | Comments Off on Návštěva dopravního hřiště