Beseda – Naše děti

Dnes naši školu navštívila zakladatelka a koordinátorka spolku Wakitaka – paní Klára Kappala a Jana Šajmovičová.

V rámci projektu Naše děti nám vyprávěly o tom, jak se malá škola v České republice rozhodla pomáhat velké škole v Africe, a kolik dobrého to oběma stranám přináší.

Seznámily nás s tím, jak nelehké podmínky pro život mají děti v Ugandě, ale že těžký život nerovná se život nešťastný.

Po velmi zajímavé přednášce, ukázkách ručně dělaných výrobků a poutavých živých reportáží následovaly četné dotazy nás všech a jeden veliký otazník, jak bychom mohli pomoci my všichni.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Beseda s policisty z Městské policie Praha

16.4.2015 nás navštívili policisti na pravidelné přednášce. Tentokrát jsme se rozdělili do pěti skupin a dali se do práce. Nejmladší žáci se věnovali dopravní kázni a významu práce policistů. Starší žáci zase společenskému chování a prevenci závislostí.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Projektový den – Velikonoce

V pátek 27.3.2015 jsme si připomněli, jak naši předkové slavili Velikonoce, zdobili kraslice a pletli pomlázky. Během dopoledne nás učitelé naučili zdobit kraslice, vyrábět dekorační předměty a malovat krásné obrázky.  Opoledne jsme si na malém testu ověřili, jak dobře známe lidové tradice…. a nedopadli jsme vůbec špatně.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Volnočasové aktivity

Děti v rámci volnočasových aktivit kreslily na různé náměty např. moje hřiště a těším se na Velikonoce.
sd-kolaz

Rubriky: Školní družina | Komentáře nejsou povoleny

Role učitele ve škole

V pátek 20.3.2015 jsme absolvovali projektové vyučování „Role učitele ve škole“. Zábavnou formou jsme se na interaktivní tabuli  dozvěděli o J.A.Komenském, který je právem nazýván „učitelem národů“. Den, kdy každý poznal svého učitele jinak, se dětem moc líbil.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny