Adaptační kurz žáků 8. ročníku

Na začátku října jsme se vydali na adaptační kurz, který měl za cíl hravou a zábavnou formou stmelit třídní kolektiv. Vše proběhlo v Janově nad Nisou, za účasti 8 žáků a 2 učitelů. Kromě krásné přírody byl k dispozici i bohatý program. Adaptační kurz měl svůj řád, jehož součástí byly hry na seznámení, rozvoj komunikace, důvěry a spolupráce. Všichni žáci se zapojili do zajímavých aktivit, které byly přiměřené jejich věku, ale i individuálním schopnostem a dovednostem.

Školní akce splnila všechna očekávání.

Mgr. Martina Lyachová

vedoucí ŠvP

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adaptační kurz žáků 8. ročníku

Informace pro žáky 1. stupně

Zajímáš se o anatomii, fyziologii, histologii, chemii, patologii, ošetřovatelství nebo etiku? 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 1. stupně v akademickém roce 2016-2017 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita.

Přednášky se budou konat v budově 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10. Vždy ve středu, v době od 14:30 do 16:00 hodin, ve dnech: 30.11.2016, 14.12.2016, 11.1.2017, 25.1.2017, 8.2.2017, 22.2.2017 a 8.3.2017. Zakončeny budou slavnostní „promocí“.

Účast v projektu je bezplatná. Stačí se jen přihlásit do konce října 2016, na adresu rut.fialová@lf3.cuni.cz, Rut Fialová (studijní oddělení) tel. 267 102 177, 774 090 005.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro žáky 1. stupně

Historické epochy – výtvarná soutěž

m004Srdečně blahopřejeme Jakubu Strenkovi, který za svůj obrázek namalovaný ve ŠD získal krásné 2. místo ve výtvarné soutěži. Ceny vítězům budou slavnostně předány na zámku Ctěnice 19.11.2016 ve 13,45 hod.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Historické epochy – výtvarná soutěž

Beseda s městskou policií

V pátek 7.10.2016 nás navštívili policisté, kteří s námi besedovali na témata ze školního preventivního programu: dopravní výchova a bezpečnost v silničním provozu, slušné chování, kamarádství a přátelství, prevence užívání návykových látek a základy právního vědomí. Policisté s námi nejen besedovali, ale hráli i hry, ve kterých jsme si ověřili znalosti z probíraných okruhů.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda s městskou policií

Ředitelské volno ve dnech 29.09. – 30.09. 2016

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že jsem donucena vyhlásit, v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ředitelské volno ve dnech  29.09. – 30.09. 2016 z důvodu havárie – krupobitím zničená střecha školy – zatékání do budovy školy a opravy poničených oken.

Škola bude v těchto dnech pro žáky uzavřená, včetně školní družiny a školní jídelny.

V Praze dne 20.09.2016                                                    Mgr. K. Svobodová, ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno ve dnech 29.09. – 30.09. 2016