Návštěva knihovny

V září jsme opět se žáky navštívili knihovnu v Bohnicích. Děti si připomněly správné zacházení s knížkami, seznámily se s novinkami v knihovně a samozřejmě si poslechly zajímavé povídání paní knihovnice. Někteří žáci si vzali i přihlášku do knihovny, a tak se z nich jistě stanou pravidelní čtenáři.

 

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povoleny

Termíny přednášek Městské policie Praha ve školním roce 2014/15

2.10. 12.12. 12.2. 16.4. 2.6. MDD
Rubriky: Metodik prevence | Komentáře nejsou povoleny

PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ 2014/2015

ZÁŘÍ

 • Úprava okolí školy
 • Informační schůzka pro rodiče naší školy
 • Projektový den – výročí 100 let od počátku 1. světové války
 • Rok hudby- téma bude prolínat po celý školní rok

ŘÍJEN

 • Branný den s prvky sportovních her
 • Sběrová akce
 • Projektový den – Máme rádi zvířata
 • Městská policie 2.10.2014

LISTOPAD

 • Informační schůzka pro vycházející žáky
 • Schola Pragensis – 8. a 9. ročník
 • Bowling – 7. a 8. ročník
 • Projektový den – Stromy a příroda kolem nás

PROSINEC

 • Přehlídka sborového zpěvu – KD Barča
 • Filmové představení v kině Ládví
 • Městská policie 12.12.2014
 • Projektový den – Vánoce

LEDEN

 • Projektový den – Zimní sporty
 • Informační schůzka pro vycházející žáky
 • Vojenské muzeum – 9.ročník
 • Divadelní představení

ÚNOR

 • Městská policie 12.2.2015
 • Projektový den – Zdravý životní styl, první pomoc
 • Dokončení volby povolání pro vycházející žáky

BŘEZEN

 • Jarní dekorace
 • Projektový den – Měsíc knihy
 • Den učitelů – role učitele v naší škole

DUBEN

 • Beseda s hasičem a zdravotníkem
 • Městská policie 16.4..2015 + evakuace školy
 • Vycházka na Staroměstské náměstí – Velikonoce
 • Sběrová akce
 • Projektový den – Den Země

KVĚTEN

 • Přehlídka sborového zpěvu – KD Barča
 • Výročí Pražského povstání, osvobození a konce 2. světové války
 • Projektový den – Dopravní výchova
 • Den matek – výroba přání

ČERVEN

 • MDD s Městskou policií 2.6.2014
 • Filmové představení v kině Ládví
 • Projektový den – Těšíme se na prázdniny
 • Školní výlety

Poznámka: všechny plánované akce se mohou v průběhu školního roku změnit tématicky, časově a dle příležitostí.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Plán práce školní družiny na školní rok 2014/2015

ZÁŘÍ

 • seznámení s řádem ŠD a bezpečností:v počítačové učebně, tělocvičně, školním hřišti, zahradě a při ostatních zájmových aktivitách
 • zájmové vyprávění o prázdninách, kresby z prázdnin- ilustrace ( městská knihovna)
 • pohybové a zájmové hry na hřišti nebo ve třídě
 • dopravní značky a jejich využití na pozemních komunikacích, tj. přechody, nadchody, světelné křižovatky, bezpečná jízda na kole v okolí školy

ŘÍJEN

 • vycházky do okolí školy spojené s pozorováním podzimní přírody
 • výtvarná výchova: podzimní příroda
 • práce s papírem ( jednoduché výrobky)
 • naši domácí přátelé: psi, kočky…a péče o ně
 • slovní hry pro rozvíjení smyslů

LISTOPAD

 • stavebnice, puzzle ( rozvoj fantazie) námětové sestavování
 • jednoduché papírové výrobky ( event. s přírodnin – šípky, obilí apod.)
 • poslech hudby z CD, pohybové hry dle vlastního výběru
 • kalendář přírody, charakteristické změny v přírodě, příroda v zimě, charakteristické znaky zimy

PROSINEC

 • vánoční tradice, výroba ozdob a vánočních dárků ( výzdoba třídy ), jednoduché kresby spojené s vánoční tématikou, příprava na vánoční svátky
 • práce s papírem ( sněhové vločky, sněhulák apod.)
 • slovní hry na rozvoj fantazie a paměti

LEDEN

 • zimní hry, stavění sněhuláků apod.
 • námětové hry podle vlastního výběru
 • práce se stavebnicí (lego apod.)
 • četba bajek, reprodukce a ilustrace textu

ÚNOR

 • Cheva ( lego ): montáž a demontáž dle vlastního výběru
 • Pexeso, stříhání a hra dle pravidel
 • stolní hry ( soutěž např. ve hře Člověče..)
 • práce s textilem, papírem ( např. koláž )
 • rytmická a pohybová cvičení spojená s poslechem písní

BŘEZEN

 • moje oblíbená kniha ( Měsíc knihy- městská knihovna ), volné vyprávění, kresba apod.
 • pohybové hry ve třídě nebo na zahradě
 • první jarní květiny, malba a výzdoba třídy
 • kalendář přírody- jaro a změny v přírodě

DUBEN

 • zásady správného přecházení, vybavení jízdního kola pro dopravní komunikaci, opakovaní dopravních značek, dopravní soutěž
 • Velikonoce, tradice Velikonoc, zdobení a malování kraslic, výzdoba třídy
 • pohybové hry na hřišti s herními prvky
 • vycházky do okolí školy spojené s pozorováním přírody

KVĚTEN

 • významné květnové dny, výtvarná soutěž zaměřená na MČ Praha 8
 • příprava na léto: ošetřování pokojových a zahradních květin
 • četba krátkých příběhů: reprodukce a ilustrace textu
 • míčové a pohybové hry na zahradě či školním hřišti např. vybíjená

ČERVEN

 • dopravní výchova : bezpečnost na silnicích a ulicích města, jak předcházíme úrazům, pobyt v přírodě o prázdninách
 • hry na hřišti a školní zahradě
 • kresby křídou na chodník ( asfalt)

V rámci krátkého poledního klidu děti pravidelně poslouchají různé příběhy či pohádky, o kterých posléze diskutují nebo vyprávějí.

V průběhu školního roku budou žáci dle rozvrhových možností chodit do učebny PC, navštíví městskou knihovnu ( I. a II. pololetí ) a podle časových možností a kulturní nabídky se také účastní i dalších aktivit na Městské části Praha 8.

Rubriky: Školní družina | Komentáře nejsou povoleny

Výlet parníkem po Vltavě

IMAG3018IMAG3191 IMAG3094IMAG3251IMAG3085IMAG3189

IMAG3275IMAG3046IMAG3300IMAG2992

Ve čtvrtek 19.6. jsme se všichni vypravili na výlet. Celé dopoledne
jsme pluli po Vltavě a získávali tak neobyčejné pohledy na město
pražské. Výlet jsme ukončili prohlídkou muzea paroplavební společnosti.
Výlet se nám moc líbil!

Rubriky: Uncategorized | Komentáře nejsou povoleny