Ředitelské volno ve dnech 29.09. – 30.09. 2016

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že jsem donucena vyhlásit, v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, ředitelské volno ve dnech  29.09. – 30.09. 2016 z důvodu havárie – krupobitím zničená střecha školy – zatékání do budovy školy a opravy poničených oken.

Škola bude v těchto dnech pro žáky uzavřená, včetně školní družiny a školní jídelny.

V Praze dne 20.09.2016                                                    Mgr. K. Svobodová, ředitelka školy

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ředitelské volno ve dnech 29.09. – 30.09. 2016

PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ 2016/2017

ZÁŘÍ

 • Úprava okolí školy – třídní učitelé
 • Třídní schůzka rodičů – seznámení se školním řádem
 • Informační schůzka pro rodiče naší školy s hospodářkou šk.jídelny

ŘÍJEN

 • Městská policie, cvičná evakuace školy – Z.Silvestrová
 • Projektový den – Halloween – Š.Šimková
 • Dopravní hřiště – J.Novotná

LISTOPAD

 • Informační schůzka pro vycházející žáky- Z.Silvestrová, V.Petrboková
 • Schola Pragensis – 8., 9. ročník – V.Petrboková, M.Lyachová
 • Sběrová akce – Š.Šimková

PROSINEC

 • Městská policie 13.12. – Z.Silvestrová
 • Projektový den – Vánoce, řemeslná dílna pro rodiče – M.Lyachová, vánoční zpívání V.Petrboková
 • Divadelní nebo filmové představení – V.Petrboková

LEDEN

 • Informační schůzka pro vycházející žáky – Z.Silvestrová, V.Petrboková

ÚNOR

 • Městská policie 2.2.2017- Z.Silvestrová
 • Dopravní hřiště – J.Novotná
 • Projektový den – zimní sporty – Š.Šimková, M.Lyachová

BŘEZEN

 • Měsíc knihy – návštěva knihovny – V.Petrboková

DUBEN

 • Projektový den – Velikonoce – I.Fuková
 • Městská policie 20.4., cvičná evakuace školy- Z.Silvestrová
 • Sběrová akce – Š.Šimková

KVĚTEN

 • Petřín – vycházka do centra Prahy – třídní učitelé
 • Dopravní hřiště – J.Novotná

ČERVEN

 • MDD s Městskou policií 6.6. – Z.Silvestrová
 • Filmové nebo divadelní představení – V.Petrboková
 • Školní výlety – třídní učitelé

Poznámka: všechny plánované akce se mohou v průběhu šk. roku změnit tematicky, časově a dle příležitostí.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PLÁN ROČNÍCH ČINNOSTÍ ZŠ POZNAŇSKÁ 2016/2017

Plán práce školní družiny pro školní rok 2016/2017

Zpracovala: Soňa Teplá

ZÁŘÍ  – Naše škola, naše město

Naše škola a okolí školy
Povinnosti a chování žáků ve škole                                                                                                Vzpomínáme na prázdniny
Orientace v prostoru – širší okolí školy a okolní krajina
Základní pravidla silničního provozu
svátky
28. září – Den české státnosti

ŘÍJEN – Barvy podzimu

Podzimní měsíce a práce na zahradě, na poli                                                                                   Péče o zvířátka v lese
Rozlišování základních druhů ovoce a zeleniny
Péče o přírodu ( okolí školy, bydliště, chráněná území,… )
svátky
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu

LISTOPAD -Naše zdraví

Lidské tělo, hlavní části těla
Všechny naše smysly
Správné stravování – sestavování jídelníčku podle zásad správné vyživy, podle charakteru počasí
Jak chráníme své zdraví  ( dodržování zásad hygieny )
svátky
11. 11. – Den proti drogám
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR

PROSINEC -Vánoce přicházejí

Přijde Mikuláš s čertem a andělem
Vánoční zvyky, výzdoba třídy
Vánoční koledy, ozdoby a dárky
Zimní sporty
svátky
25. a 26.12. –  Vánoční svátky                  

LEDEN – Zimní měsíce

Kouzlo zimy, proměny vody
Ptáci a zvířata v zimě
Péče  o zimní přírodu
Zimní radosti dětí, bezpečnost při různých hrách
svátky
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu

ÚNOR – Práce a odpočinek

Roční období, měsíce a dny
Den a jeho rozvržení
Měření času
Lidové pranostiky
Masopust. Rozloučení se zimou
svátky
14.2. sv.Valentýn

BŘEZEN – Příroda se probouzí

Jarní měsíce. Pozorování změn v přírodě
Práce na poli a v zahradě
Jarní květy na louce i v zahradě
Jarní zelenina
Význam hmyzu – včelstva, návrat ptactva
Tradice Velikonoc
svátky
Měsíc knihy a internetu
8.3. – Mezinárodní den žen
28.3. Den učitelů

DUBEN – Země, naše rodná planeta

Význam pobytu na zdravém vzduchu
Důležitost lesů a další flory, ale i fauny
Duben měsíc bezpečnosti
Základní pravidla silničního provozu
Dopravní prostředky
Správné chování chodce a cyklisty
Poskytnutí první pomoc
svátky
14.4  – Velký pátek,16.4. a 17.4. – Velikonoční neděle a pondělí
27.4. – Den vzdělanosti

KVĚTEN – Moje vlast

Historie naší země
Moje rodina a já
Mezilidské vztahy, chování k rodičům a sourozencům ( svátek matek )
Zaměstnání rodičů a dalších členů rodiny
svátky
1.5.  – Svátek práce
5.5. – Květnové povstání českého lidu (1945)
8.5. – Den vítězství

ČERVEN – Prázdniny se blíží

Letní měsíce, změny v přírodě
Letní květiny na louce i v zahradě
Příprava na prázdniny
Bezpečnost na cestách a v přírodě
svátky
1.6. Den dětí

V průběhu školního roku se žáci účastní případného nácviku na školní besídku, navštíví městskou knihovnu ( I. a II. pololetí ) a podle časových možností a kulturní nabídky se také účastní i dalších aktivit na Městské části Praha 8.

Rubriky: Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán práce školní družiny pro školní rok 2016/2017

Zahradní slavnost

Na závěr školního roku v úterý 28.6.2016 se sešli učitelé, rodiče a žáci na Zahradní slavnosti. Akce se velice líbila nejen žákům a rodičům. Děkujeme za pozitivní ohlasy, kterých si vážíme a přejeme všem krásné prázdniny plné slunce i pohody.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahradní slavnost

Projektový den – Světový den oceánů

Světový den oceánů nám připomíná důležitost těchto ekosystémů pro fungování planety a život, ale i rozmanitost oceánského a mořského života a vliv, jaký má oceán pro náš život. Proto jsme se v pátek 24.6.2016 „ponořili“ do oceánů naší planety a získali řadu nových informací. Nejzajímavější  byly rekordy jednotlivých oceánů a moří. Na závěr projektového dne jsme malovali podmořský svět. Velice nás překvapili nejmladší žáci z I. třídy, kteří vytvořili nejkrásnější práci.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projektový den – Světový den oceánů